Kedves Barátaink! 
 

Tizenegy év kényszerű szünet után sikerül újraindítanunk az Európai Színházi Unió Fesztiválját! A legutóbbi, 2008-ban ugyanitt, Kolozsváron és Bukarestben megrendezett rangos színházi esemény beköszöntőjében az Unió akkori elnöke, a nemrég tragikus hirtelenséggel eltávozott, kiváló román rendező, Alexandru Darie a következőket írta: „Egy válságba jutott Európában, egy teljes válságba jutott világban őrültségnek tűnhet egy ilyen méretű színházi fesztivál megrendezésének ötlete. (...) de éppen a válság pillanatai azok, amelyekben a színháznak a válságról kell beszélnie, hogy szembesítsen bennünket félelmeinkkel és örömeinkkel, és mint Csehov mondja, azzal, hogy mennyit tudunk tűrni..."

Találó szavak, melyek sajnos semmit sem veszítettek időszerűségükből, sőt talán az eddigieknél is erőteljesebben sürgetik az Unió megalapítója, Giorgio Strehler által megálmodott európai színházi utópia továbbgondolását: a különböző kultúrák, vallások és generációk együttélését elősegítő, az emberiség együvé tartozását, a tolerancia és egymás felé fordulás gesztusát felmutató, felelős színházi tett paradigmáját. Erre remek alkalom a 16 színházat magában foglaló Unió fesztiválja, mely hosszú éveken át a kontinens legjelentősebb színházi eseménye volt. Az Unió azóta sokat változott, színházak távoztak és érkeztek, a fesztivál szerkezete természetszerűen átalakult, s a régi, két hónapon át tartó esemény modellje helyett most egy 12 napba sűrített seregszemlére várja a kolozsvári és a világ minden tájáról idelátogató közönséget, gyönyörködtetésük és elgondolkodtatásuk reményében, emlékeztetve mindenkit, hogy a valódi Európába az út a Színházon keresztül vezet!

Gondoljuk hát tovább együtt kontinensünk jövőjét s egyben a magunkét is a közös színházi élmény varázslatában!


Tompa Gábor
Fesztiváligazgató
Az Európai Színházi Unió Elnöke
a Kolozsvári Állami Magyar Színház vezérigazgatója