Európai Színházi Unió

Az Európai Színházi Unió (Union des Théâtres de l'Europe - UTE) egy európai színházakat tömörítő szövetség, melynek hivatalos székhelye Franciaországban van, irányítását a németországi ügyvezető iroda látja el.

Az egyik legbefolyásosabb európai színházi szövetségnek tekintett Európai Színházi Unió mélyen gyökerezik a földrész színházi hagyományaiban. Több mint harminc éve született, amikor egy olasz, egy francia és egy spanyol színház elhatározta, hogy nemzetközi szövetséget alakít „Théâtres de l'Europe / Teatri d'Europa" néven. Miután egyre több színház érdeklődött az effajta együttműködés iránt, a meglévő kapcsolatra alapozva a francia művelődési miniszter, Jack Lang és a Piccolo Teatro di Milano igazgatója, Giorgio Strehler 1990-ben létrehozta az Európai Színházi Uniót. Eleinte egy rendszeresen megszervezendő fesztiválprogramban gondolkodtak, melynek célja a Kelet és a Nyugat egyesítése volt. Később az unió európai szintű színház-szövetséggé alakult, amely egybehangolja a művészi és a politikai célokat, a művészeti platformokat igénybe véve támogatja a szakmai tapasztalatcserét, és a kultúrára nyitott Európáért dolgozik.

Az Európai Színházi Unió jelenleg 34 tagot számlál, köztük 15 jelentősebb színházzal, melyek befolyása túlnő hazájuk, sőt, Európa határain is. Ezek a színházak, melyeknek székhelye Porto, Moszkva, Athén, Kolozsvár, Bécs, Belgrád, Bukarest, Köln, Luxemburg, Szófia, Milano, Prága, Thesszaloniki, Róma és Budapest, további egyéni és társult tagokkal együtt (Franciaországból, Magyarországról, Lengyelországból és Grúziából) 16 országot képviselnek. Céljuk a nemzetközi szintű együttműködés és az európai közpénz-finanszírozású színházak szerepének és értékének megerősítése. A tagság által lefedett terület egyre inkább kiterjed a földrész egészére, sőt még túl is lép azon, az izraeli és palesztinai tagoknak köszönhetően, valamint a különböző arab országból származó partner-művészei révén.

Az UTE tagszínházai évente több mint 10.000 előadást játszanak 3 millió néző előtt, ennek köszönhetően a szövetség a rendezvények széles választékát kínálja: színpadi produkciókat, kortárs drámák ősbemutatóit, mai politikai kérdésekkel foglalkozó projekteket, nemzetközi fesztiválok együttműködését, konferenciákat fontos politikai és művészeti témákról, kerekasztal-beszélgetéseket művészekkel, menedzserekkel és politikusokkal, melyek célja a szélesebb nézőközönség bevonása, fiatal művészekkel, fiatal közönség számára készített projekteket, mesterkurzusokat, irodalmi és tudományos írásműveket, új munkastratégiák kialakítását elősegítő agytrösztöket.

Az Európai Bizottság az Európai Színházi Uniót 2012-ben Kulturális Nagykövet megbízással ruházta fel. A szövetség izraeli, norvég, német, francia és szerb színházak bevonásával egy olyan projektet is vezet, amely a terrorizmus különféle formáival foglalkozik (CONFLICT ZONES | ZONES DE CONFLIT). Az Európai Bizottság által a kiemelten támogatandó színházi hálózatok közé sorolt UTE küldetése egyaránt kiterjed a művészeti, a politikai és a társadalmi szférára. Tevékenysége három fő tengely mentén szerveződik: nemzetközi és transznacionális együttműködés; az európai kulturális örökség megőrzése és továbbadása, különös tekintettel annak a fiatal művészek általi elsajátítására; és e közös örökség feltárása, fejlesztése és megújítása olyan úttörő művészi kezdeményezések, illetve politikai projektek által, melyek lehetővé teszik a jelen társadalmáról való kritikus gondolkodást.